n1info

Projekat ACT raspisao konkurs za dodelu institucionalnih grantova OGD – TV N1

Ivana Ćirković, nacionalna tim liderka projekta ACT, za N1 govori o nedavno objavljenom „Pozivu za dodelu institucionalnih grantova organizacijama građanskog društva“ – TV N1 – Infobiz

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.