Proslavljeni rezultati lokalnih akcija podržanih u okviru AKT-a

Juče su proslavljeni rezultati lokalnih akcija AKT-a u okviru dve grant šeme – jačanje lokalnih zajednica i javno zagovaranje na lokalnom nivou u Lava Novoj u Beogradu. Tom prilikom su se okupili predstavnici dvadeset podržanih udruženja širom Srbije koji su u prethodnih godinu dana ili šest meseci radili na usvajanju strategija za mlade, zastupljenost žena u mesnim zajednicama, socijalnom preduzetništvu, usluga taksi prevoza za osobe sa invaliditetom, procesima postupanja u vandrednim situacijama, boljim ekološki uslovima, dnevnim boravcima za dementne, prava dece sa retkim bolestima, prava biciklista i mnogim drugim inicijativama.

Na samom početku prisutnima su se obratile, Melina Papageorgiu, prvi sekretar Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Snežana Mišić Mihajlović, internacionalna tim liderka AKT projekta. U svom govoru, Melina se osvrnula na dostignuća grantista koji su uspeli da promene uslove svojih sugrađana kao što je bio slučaj u Smederevu kroz inicijativu „Energetska efikasnost domićanstava“. Naime, ProTok 21 je uspeo da obezbedi povećanje subvencija za građane u iznosu od 5 miliona dinara i „Žene juga“ u Pirotu koje su se kroz projekat „Da se žene pitaju“ izborile za veću zastupljenost žena u mesnim zajednicama. Snežana je istakla da su lokalne akcija upravo energija koja pokreće zajednicu na lokalu i da se kroz sam proces zagovaranja dešava promena kroz mobilizaciju građana, prikupljanje potpisa, okrugle stolove, sastanke sa donosiocima odluka, medijsko praćenje i druge aktivnosti koje se sprovode.

Nakon predstavljanja rezultata i dodele zahvalnica, održana je panel diskusija na temu značaja mentorske podrške i jačanja kapaciteta udruženja tokom trajanja projakata koje je obezbeđeno u partnerstvu sa Trag fondacijom. U diskusiji su učestvovali Boban Stojanović, mentor za projekte omladinskih politika, Snežana Stojanović, mentor za projekte socijalne inkluzije i Vladimir Radojičić, mentor za projekte zaštite životne sredine. Oni su govorili o naučenim lekcijama, najboljim praksama i izazovima i šta je moglo da bude bolje u tom procesu. Poseban akcenat je stavljen na „projektnom govoru“ koji je neophodno da bude prilagođen građanima kako bi se aktivnije uključili i zainteresovali za teme od značaja kojima se udruženja bave. Predstavnici udruženja su aktivno učestvovali u diskusiji, nakon čega je priređen prigodan koktel.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.