Radio televizija Vojvodina, gostovanje Ivane Ćirković i predstavljanje novih poziva

Tokom gostovanja u emisiji „Dobro jutro Vojvodino“, Ivana Ćirković, nacionalna tim liderka ACT projekta predstavila je gledaocima dva nova poziva: Grantovi za partnerske inicijative i Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID-19 kao i dve info sesije koje se ovim povodom organizuju 26. i 28. aprila na kojima će svi zainteresovani moći da dobiju više detalja o načinu i procesu konkurisanja.

 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.