Radionica o Arhuskoj konvenciji u okviru partnerskog projekta u Sremskoj Mitrovici

U petak, 1. jula, sa početkom u 17 časova u prostorijama Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici biće održana radionica o Arhuskoj konvenciji. Radionicu organizuju Regionalne inicijative Srema i Grad Sremska Mitrovica u okviru projekta za koji su podržani ACT grantom kroz grant šemu Partnerske inicijative.

Poziv na radionicu o principima Arhuske konvencije

https://vojvodjanski.com/gradskamtv/drustvo/2022/06/30/poziv-na-radionicu-o-principima-arhuske-konvencije

http://gradska.tv/2022/06/30/poziv-na-radionicu-o-principima-arhuske-konvencije/ 

 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.