Raspisan tender za prevodilačke usluge

Danas je raspisan tender za prevodilačke usluge za pisani prevod sa srpskog na engleski i engleskog na srpski jezik sa i bez sudske overe, kao i usluge tumačenja sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik.

Na ovom linku je dostupna tenderska dokumentacija

Prijavite se.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.