Raspisan tender za redizajn i održavanje AKT veb sajta

Predstavništvo Helvetas Swiss Intercooperation SRB u Republici Srbiji poziva zainteresovane da dostave ponudu za pružanje usluga mesečnog tehničkog održavanja veb sajta act.org.rs kao i redizajna veb sajta za period decembar 2023 – novembar 2024. godine uz mogućnost produžetka. Javni poziv otvoren je za potrebe projekta Zajedno za aktivno građansko društvo ACT, a koji finansira Vlada Švajcarske.

Predmet javnog poziva uključuje pružanje sledećih usluga:

 1. Redizajn ACT veb sajta:
  • Novi logo projekta i vizuelni identitet (koji će obezbediti HSI) treba da se aplikuju na postojeći sajt;
  • Izrada modernog dizajna veb sajta koji treba da bude usklađen sa novim vizuelnim identitetom i adaptiran za sve uređaje (mobilni telefoni, tableti, kompjuteri);
  • Unapređenje funkcionalnosti i veb aplikacije;
  • Postojeći sajt treba da reflektuje jasnu tranziciju između dve faze ACT projekta;
  • Unapređenje strukture i transparentnosti sajta (npr. Promeniti organizaciju u formi padajućeg menija; stranice da budu transparentnije; dodavanje novih karakteristika, itd.);
  • Implementacija kreativnog rešenja za čuvanje postojećih podataka i dodavanje novih;
  • SEO optimizacija.
 2. Mesečno tehničko održavanje
  • Redovno ažuriranje osnovnih WordPress datoteka kao i samih tema, ispravka mogućih grešaka koje mogu nastati tokom implementacije ažuriranja;
  • Redovno ažuriranje podataka;
  • Manje izmene na sajtu, ispravke teksta, manje izmene na elementima sajta, meniji, widget-i itd., zamena fotografija itd;
  • Instalacija, ukoliko već ne postoji, dodataka za dodatnu sigurnost sajta, konfiguracija dodataka za zaštitni zid, identifikacija zlonamernih IP adresa, njihovo blokiranje i druge zaštite;
  • Blagovremeno otklanjanje problema u radu korisnika sajta kao i pomoć kod mogućih nejasnoća u funkcionisanju sajta;
  • Kreiranje novih i brisanje starih korisnika;
  • Redovno čišćenje istorije pretraživanja (cache) u cilju poboljšanja funkcionisanja sajta;
  • Redovna komunikacija i razmena sa Catalyst fondacijom (partner koji pruža tehničku podršku projektu) u cilju ažuriranja karakteristika sajta (npr. mapa)

Rok za dostavljanje ponuda je sreda, 22. novembar 2023. godine do 16 časova.

Tenderska dokumentacija za veb sajt

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.