Raspisana dva nova konkursa u okviru AKT projekta

Raspisana dva konkursa u okviru AKT projekta:

Grantovi za partnerske inicijative
Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane KOVID-19
U okviru AKT projekta raspisani su pozivi koji za cilj imaju da organizacije građanskog društva (OGD) i jedinice lokalne samouprave (JLS) kreiraju zajedničke inicijativa koje će doneti inovativne mehanizme i alate za veće učešće građana u procesu donošenja odluka. .

Pozivi se odnose na:

Veće učešće građana na lokalnom nivou u procesima donošenja odluka i definisanje i usvajanje propisa za uključivanje građana u kreiranje i sprovođenje javnih politika.
Razvoj inovativnih mehanizama i alata za veće učešće građana u procesima donošenja odluka za prevazilaženje posledica izazvanih korona virusom.
Rok za podnošenje predloga projekata je do 14. maja 2021. godine.

Osnovne informacije poziva:

Ciljna grupa: organizacije građanskog društva i jedinice lokalne samouprave
Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
Trajanje pojedinačnih ugovora: 12 meseci
Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS za oba poziva: do 26

Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći na ovim linkovi

Grantovi za partnerske inicijative

Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane Kovid19

Pozivamo vas da se prijavite na:

Informativnu sesiju povodom otvorenog Poziva za podnošenje predloga projekata za partnerske inicijative između OGD i JLS preko ovog linka
Informativnu sesiju povodom otvorenog poziva za podnošenje predloga projekata za zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID 19 preko ovog linka

Vlada Švajcarske, preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, opredelila je 5,37 miliona evra za realizaciju prve faze AKT projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo“ koja traje do kraja 2023. godine.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.