Razvijajmo zajednice

Prošle nedelje održan je trening grantistima u okviru poziva “Jačanje lokalnih zajednica” na temu “Razvijajmo zajednice” koji je obuhvatao ABCD metodologiju (Asset Based Community Development). Treneri su u interaktivnom pristupu tokom tri dana sa učesnicima otkrivali koje su to veštine i znanje koje građani/ke u zajednici poseduju, moć lokalnih udruženja, mesta okupljanja , koji su resursi zajednice i lokalna kultura (lokalne priče) kako bi uspešno razvijali zajednice na lokalu. Treningu je prisustvovalo 12 učesnika iz pet gradova.

Predavači, Ilir Gaši i Nataša Konstantinović iz Trag Fondacije u živoj diskusiji, vežbama, radu u grupama i prezentaciji rezultata uspeli su da prenesu neophodna znanja, ali i da saznaju specifičnosti udruženja koja deluju u Kragujevcu, Varvarinu, Pirotu, Valjevu, na Dorćolu i svojim delovanjem pokreću i utiču na zajednicu koja živi u ovim gradovima odnosno opštinama.

Poslednjeg dana treninga, učesnici su pored veštine komuniciranja, pričanja priča, naučili i praktične veštine onlajn alata, kreiranja postova u Kanvi koja mogu primeniti u svom svakodnevnog radu. Utisci učesnika su bili pozitivni i zaključak je da je ABCD metodologija primenjiva kod organizacija koje rade direktno sa građanima i organizuju zajednice.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.