Projekat u okviru grant šeme Partnerske inicijative koji če sprovoditi udruženje Tačka komunikacije DOTCOM i Opština Stari Grad. Projekat je osmišljen u cilju većeg učešća građanski i građana u procesima donošenja odluka u vezi sa planiranjem i razvojem opštine Stari Grad. Projekat predviđa izradu aplikacije kao alata namenjenog za efikasniju participaciju građanki i građana.