Projekat u okviru grant šeme PArtnerske inicijative sprovode Užički centar za ljudska prava i demokratiju  zajedno sa gradom Užicem. Cilj projekta pod nazivom Građani u akciji je izmena prakse u kreiranju i sprovođenju javnih politika zasnovane na institucionalnim uslovima za participaciju građana i građanki.