Statistika poziva

Deo misije ACT projekta je da podrži male i srednje #OGD. Od 30 OGD koje su dobile institucionalnu podršku, ????????% je imalo prosečan godišnji promet do 20.000 evra, dok je samo ????????% imalo promet od 81.000 do 100.000 evra.

Deo misije ACT projekta je da podrži organizacije građanskog društva koje su registrovane i deluju van Beograda.

Od 30 podržanih OGD, čak 20 njih je registrovano i deluje van područja grada Beograda.

 

U okviru procesa odabira organizacija za institucionalnu podršku, 8 ACT terenskih evaluatora/ki posetilo je 49 #OGD širom Srbije i tom prilikom obavilo razgovore sa ukupno 360 pojedinaca (u proseku 7.35 osoba po OGD/prijavi) kako bi sagledali rad i kapacitete organizacije iz svih mogućih aspekata i na najbolji način procenili njihove organizacione i programske kapacitete.

Reakcije organizacija na ovakav pristup su bile izuzetno pozitivne, jer ne samo da se obezbeđuje visok kvalitet evaluacije, već i samim organizacijama pruža priliku da se osvrnu na trenutno stanje organizacije, sagledaju sopstvene organizacione, finansijske i programske kapacitete i budu podstaknuti na razmišljanje o budućim promenama i unapređenjima unutar organizacije.