Projekat u okviru grant šeme Partnerske inicijative sprovodiće Omladina JAZAS-a Kragujevac i grad Kragujevac. Cilj projekta jeste doprinos aktivnom učešću mladih u izradi lokalnih strateških dokumenata od interesa za mlade.