Projekat u okviru grant šeme Partnerske inicijative koji će sa lokalnom samoupravom Opštine Ćićevac sprovoditi Udruženje građana za podršku evropskim integracijama „Evrokontakt“. Cilj projekta je afirmacija principa strateškog razvoja lokalnih samouprava zasnovanog na realnim potrebama aktivnih lokalnih zajednica