Projekat u okviru grant šeme Partnerske inicijative koji u opštini Nova Varoš sprovodi organizacija Eko Varoš zajedno sa lokalnom samoupravom. Cilj projekta je doprinos zaštiti životne sredine, veće i aktivno učešće građana u rešavanju ekoloških problema u lokalnoj zajednici.