Projekat u okviru grant šeme Partnerske inicijative u narednih godinu dana sprovešće udruženje Nova vizija i Opština Prijepolje. Projekat je namenjen efikasnijem planiranju na lokalnom niovu, uključivanju predstavnika institucija, privrednog sektora, lokalnih organizacija civilnog društva i građana u proces izrade, sprovođenja i monitoringa lokalnih strateških dokumenata i odluka za bolje upravljanje otpadom.