Projekat u okviru grant šeme Partnerske inicijative koji zajedno sprovode organizacija Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina Zlatibor i opština Čajetina. Partnerstvo je uspostavljeno kroz projekat  sa ciljem da se doprinese stvaranju uslova za inkluzivan i pristupačan turizam za osobe sa invaliditetom.

Partnerske_inicijative_Čajetina