Infografike

Sektor građanskog društva u Srbiji u 2019. godini

Broj organizacija građanskog društva od 2011. do 2019. godine se udvostručio.

#MIT: Organizacije građanskog društva finansiraju strani donatori.

#ISTINA: Većina organizacija se finansira 𝗶𝘇 𝘀𝗼𝗽𝘀𝘁𝘃𝗲𝗻𝗶𝗵 𝗶𝘇𝘃𝗼𝗿𝗮, dok samo 15% organizacija finansira međunarodna zajednica.

U našoj studiji „Sektor građanskog društva u Srbiji u 2019. godini“ pitali smo građane koliko su informisani o radu organizacija građanskog društva i 79% smatra da nije dovoljno informisano. Upoznavanje građana sa ulogom i značajem građanskog sektora i direktan kontakt sa građanima uticali bi na veće učešće građana u radu organizacija.

Čak 83% zaposlenih u OGD čine volonteri, dok je samo 2% stalno zaposlenih. Ovaj podatak sa jedne strane ukazuje na posvećenost i volju ljudi da doniraju svoje vreme i znanje za nešto u šta duboko veruju, a sa dragu na potrebu profesionalizacije OGD kako bi se osigurali bolji rezultati i održivost samih organizacija.

Iako žene čine većinu zaposlenih u #OGD (𝟱𝟵%), upravnim odborima dominiraju muškarci (𝟲𝟮%), a čak 2/3 direktora ili predsednika organizacija čine takođe muškarci.