Projekat u okviru grant šeme Partnerske inicijative spovode Društvo mladih istraživača Bor, Dom omladine Bor i Alternativa Bor zajedno sa gradskom upravom Grada Bora. Cilj projekta je dalje jačanje saradnje između OCD, JLS, naučnih i stručnih organizacija i subjekata radi učešća građana u donošenju odluka i implementaciji lokalne politike zaštite kvaliteta vazduha.