Rezultati drugog kruga selekcije za grantove za jačanje lokalnih zajednica

Beograd, 4. septembar 2020. godine – U naredni krug selekcije u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata za jačanje lokalnih zajednica prošlo je 9 organizacija građanskog društva i neformalnih grupa građana.

Nakon prvog kruga selekcije, terenski/e evaluatori/ke izvršili su procenu 13 odabranih organizacija građanskog društva i neformalnih grupa građana i predložili 9 za naredni krug selekcije. Terenski/e evaluatori/ke su dubinski sagledali integritet organizacija i neformalnih grupa građana i vrednosno utemeljenje (rad zasnovan na principima poštovanja ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rad za opšti interes i javno dobro i dr.), kao i prethodno iskustvo, kapacitete i potencijal OGD i neformalnih grupa da uključe i mobilišu građane u rešavanje problema u zajednici.

U poslednjem krugu selekcije listu od 9 OGD i neformalnih grupa građana validira i odobrava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), u ime Vlade Švajcarske, kao donatora projekta.

Podsetimo: na Poziv za podnošenje predloga projekata za jačanje lokalnih zajednica u okviru projekta ACT prijavilo se 65 organizacija građanskog društva i neformalnih grupa građana. U prvom krugu selekcije, komisija sastavljena od članova ACT tima i Građanskih inicijativa odabrala je 13 OGD i neformalnih grupa koje su zatim prošle terensku evaluaciju.

Konačna lista odabranih organizacija građanskog društva i neformalnih grupa građana koje će biti korisnice grantova za jačanje lokalnih zajednica biće objavljena do kraja septembra 2020. godine.

Čestitamo svim organizacijama i neformalnim grupama građana koje su prošle u naredni krug selekcije, a ostale organizacije želimo da ohrabrimo da prate naše projektne aktivnosti i prijave se za neki od predstojećih poziva za dodelu grantova.

Spisak organizacija građanskog društva koje su prošle u treći krug selekcije:

RankingNameFinal gradeSeat
1Žene juga12,20Pirot
2Zrenjaninska omladinska razvojna organizacija11,80Zrenjanin
3Putokaz11,20Kragujevac
4Lokalni odgovor10,70Valjevo
5Komšije sa Dorćola10,40Beograd – Stari grad
6Sejači sreće10,40Varvarin

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.