Rezultati grant šeme kovid 19 urgentna podrška

Program urgentne podrške OCD i medijskim udruženjima podržao je 16 projekata koji se sprovode sa 16 partnerskih organizacija. Projekti su bili fokusirani na ublažavanje posledica pandemije, posebno na lokalnom nivou, kroz različite aktivnosti i pristupe.

Kroz online savetodavalište, pokrenuto na portalu danas.rs, 299 osoba je dobilo psihološku podršku, nakon čega su izrađene preporuke za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja građana/ki tokom pandemije. Objavljeno je 225 tekstova/objava o pandemiji, sprovedeno 11 zagovaračkih inicijativa i urađeno 15 analiza, istraživanja i anketa. Takođe su sprovedene i tri obuke za nastavnike u 23 škole. Realizovano je ukupno 44 radijska formata u formi podkasta. Poslato je ukupno 247 zahteva za pristup informacijama od javnog značaja zdravstvenim ustanovama.

Ujedinjeni protiv kovida pokrenuli su u martu 2021. kampanju Vakciniši se! kojoj su se pridružile organizacije civilnog društva i mediji formirajući mrežu “Vakciniši se” koja trenutno broji 143 OCD i medijskih udruženja i koja nastavlja rad i zagovaranje za transparentnije i odgovornije upravljanje situacijom tokom pandemije.

Ukupno je 197.638 građana/ki imalo korist od aktivnosti na ovim projektima.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.