RTV Kragujevac informiše o aktivnostima JAZAS-a u ovkiru ACT granta za mreže OGD

U Kragujevcu je u okviru projekta Mladi za aktivne savete organizovana simulacija rada saveta za mlade. Simulaciju je organizovalo udruženje JAZAS Kragujevac koje je, kao deo mreže organizacija, podržano kroz grant šemu Javno zagovaranje mreža. Nosilac projekta u mreži je Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS).

U Kragujevcu organizovana Simulacija rada Saveta za mlade

 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.