Sastanak povodom projekta “Održivi razvoj za sve – platforma za lokalni dijalog” u Sremskoj Mitrovici

U Skupštini grada Sremska Mitrovica danas je održan sastanak povodom predstavljanja rezultata projekta „Održivi razvoj za sve – platforma za lokalni dijalog“ u saradnji Regionalne inicijative Srema i grada Sremska Mitrovica u okviru AKT projekta.

Ovim povodom su se obratili Petar Samardžić, zamenik gradonačelnice, Biljana Đusić Radmilović ispred Švajcarske kancelarije za saradnju (SDC), Danijela Božović, Helvetas, AKT projekat. Prisutnima se obratio i Vladimir Pavlović predsednik Skupštine grada, Tamara Milković zelena odbornica, Milan Marković ispred Regionalne inicijative Srema, a u diskusiju su se uključili i drugi predstavnici Regionalne zelene mreže Srema: Ruralni centar Sova, Eko projektni tim, Novi Eko Talas, Eko pokret Srbije i Građanski pokret opštine Irig.

Petar Samardžić, zamenik gradonačelnice je istakao značaj primene zelene stolice kao jedan od rezultata projekta, formiranje zelene odborničke grupe i uspostavljanje Građanskog aktivatora online kanala komunikacije građanstva sa predstavnicima lokalne samouprave. On je zaključio da je ovaj projekat odličan participativan model koji podstiče otvorene i transparentnu gradsku upravu.

Biljana Đusić Radmilović programska menadžerkaza dobro upravljanje Švajcarske kancelarije za saradnju istakla je da Švajcarska ima iskustvo u uspostavljanju saradnje lokalne samouprave za organizacijama građanskog društva. „Drago nam je da čujemo da je uspostavljen mehanizam zelene stolice kao načina da se građani uključe i prate rad organa lokalne samouprave. Nadamo se da će se ovaj primer dobre prakse proštiriti i na ostale gradove ne samo u Sremu već i šire. U narednom periodu želeli bismo da vidimo kako će uspostavljeni mehanizmi u praksi funkcionisati“, zaključila je ona.

Ovaj projekat uticao je na:

– Jačanje kapaciteta “zelenih” i drugih organizacija civilnog društva za zagovaranje, učešće i monitoring lokalnih politika i odluka u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;

– Uspostavljanje novog mehanizma rada lokalnog parlamenta u gradu Sremska Mitrovica, kao pilot modela ostalim opštinama, kojim se želi istaknuti posvećenost temama zaštite životne sredine u vidu formiranja “Zelene odborničke grupe” što omogućava dijalog i uticaj javnosti na donošenje odluka kroz mehanizam “zelene stolice” kojom se obezbeđuje učešće predstavnika organizacija civilnog društva u radu Skupštine grada;

– Pokretanje inovativne platforme za javni dijalog između građana i lokalne vlasti u oblasti zaštite životne sredine – Građanski aktivator.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.