Sejači sreće i uspešna priča iz Varvarina

Sejači sreće realizovali su projekat „Da se mladi pitaju“ u Varvarinu u okviru grant šeme „Jačanje lokalnih zajednica

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.