Selo je prostor kojem su kvalitetni projekti građanskog društva neophodni

Nacionalna koalicija za decentralizaciju dobitnik je AKT granta u okviru prvog poziva za podnošenje predloga projekata Javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva, a za projekat Naše mesto u Srbiji. Projekat je sproveden u 8 upravnih okruga i 30 sela širom Republike Srbije, a njegovo sprovođenje iznedrilo je odlične rezultate, dubinske uvide u stanje i potrebe ruralnih područja i otvorilo prostor NKD-u i članicama mreže da razvijaju ideje za dalje projekte usmerene na razvoj seoskih sredina.

O projektu smo razgovarali sa Danijelom Dašićem (NKD, Niš), Nenadom Krstićem (Evrokontakt, Kruševac) i Vladom Dodovićem (Klub ARS NOVA, Valjevo).

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.