Sigurne staze i uspešna priča o biciklizmu

Sigurne staze iz Bora podržane u okviru AKT sa projektom “Bor na dva točka”, u okviru grant šeme Javno zagovaranje na lokanom nivou 2021.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.