Sigurne staze uspešno sprovode projekat Kreći se održivo – Bor na dva točka

Strukovno udruženje iz Bora, Sigurne staze, korisnik je ACT granta u okviru grant šeme Javno zagovaranje na lokalnom nivou za projekat Kreći se održivo – Bor na dva točka. Cilj projekta je unapređenje bezbednosti saobraćaja, životne sredine i pristupačnosti saobraćajne infrastrukture za sve učesnike u saobraćaju, sa posebnim akcentom na bicikliste na teritoriji grada Bora.

U svom dosadašnjem radu na ovom i drugim projektima udruženje uspešno radi na temama u oblasti urbane mobilnosti. Udruženje je do sada razvilo nekoliko inovativnih GIS platformi softvera  za bezbednost saobraćaja, saobraćajno i urbanističko planiranje. Ove platforme predstavljene su i na nedavno održanoj konferenciji Partnerstva za otvorenu upravu-POU (Open Government Partnership-OGP).

Zahvaljujući radu Sigurnih staza, grad Bor dobio je i prvu GIS platformu za bicikliste, www.bicibor.rs, koja je predstavljena u okviru Svetskog dana bicikla. Ovo je prva platforma ove vrste na području Srbije.

https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/151/projekti-urbane-mobilnosti-iz-Bora-predstavljeni-na-konferenciji-open-government-partnership.html 

https://civinet-slohr.eu/grad-bor-dobio-online-platformu-za-bicikliste/

https://biznis.rs/preduzetnik/interaktivna-platforma-unapredjuje-bezbednost-biciklista-u-boru/

https://www.turistickisvet.com/vesti/turizam/u-boru-napravljena-prva-onlajn-platforma-za-bicikliste-u-srbiji.html

https://mediasfera.rs/2022/06/03/danas-na-trgu-republike-sik-voznja-za-svetski-dan-bicikla/

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.