Sistematizovanje podataka korisnika socijalnih usluga u Novom Pazaru

Društvo psihologa Novi Pazar o sistematizovanju podataka o korisnicima socijalnih usluga u Novom Pazaru. Ovaj projekat je realizovan u saradnji sa opštinom u okviru grant šeme “Partnerska saradnja na lokalnom nivou”.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.