search-icon

АКТУЕЛНИ ПОЗИВИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ


АCТ пружа подршку појединачним организацијама грађанског друштва (ОГД) и мрежама ОГД кроз различите врсте грантова, који су прилагођени њиховим потребама. Фокус грантова је на јаснијем формулисању потреба грађана и развоју организација за ефикасније пружање услуга у локалној заједници. Ваши напори заслужују адекватну подршку. Пронађите отворене позиве који су у складу са утицајем који ваша организација жели да оствари и пријавите се!

grant

Грантови за иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва и јединица локалне самоуправе

Овај позив је намењен организацијама грађанског друштва и јединицама локалне самоуправе које ће кроз заједничке иницијативе креирати иновативна решења и алате за веће учешће грађана у процесима доношења одлука и за унапређење пружања јавних услуга, те бољи мониторинг над радом органа локалних власти.
deadline
Share
САЗНАЈТЕ ВИШЕ
grant

Грантови за ургентну подршку за мониторинг рада институција, заговарање и информисање грађана у вези са пандемијом KОВИД-19

Овај позив је намењен организацијама грађанског друштва, медијима и неформалним групама грађана који ће укључивати грађане у активности у вези са пандемијом KОВИД-19 кроз заговарачке активности, приступ информацијама и информисање грађана, као и праћење рада институција.
deadline
Share
САЗНАЈТЕ ВИШЕ
grant

Грантови за јавно заговарање мрежа ОГД

Циљ овог позива је јачање капацитета мрежа ОГД за јавно заговарање на локалном и националном нивоу и за веће укључивање грађана/ки у процесе доношења одлука на локалном и националном нивоу.
deadline Рок за пријаву је истекао
Share
САЗНАЈТЕ ВИШЕ
grant

Грантови за јачање локалних заједница

Овај Позив је намењен ОГД и неформалним групама које ће уз активну подршку и учешће грађана креирати иницијативе и акције усмерене на решавање неког проблема од јавног интереса у својим локалним заједницама.
deadline Рок за пријаву је истекао
Share
САЗНАЈТЕ ВИШЕ
grant

Грантови за јавно заговарање на локалном нивоу

Kроз овај Позив АСТ пројекат подржава локалне иницијативе, залаже се за квалитетније пружање јавних услуга, успешно умрежавање и настоји да обезбеди даљи развој културе грађанског и политичког дијалога. Предвиђена су два позива за доделу грантова за јавно заговарање на локалном нивоу.
deadline Рок за пријаву је истекао
Share
САЗНАЈТЕ ВИШЕ
grant

Институционални грантови

Овај Позив за Институционалне грантова пружа оргранизацијама грађанског друштва (ОГД) прилику да добију финансијску подршку за институционално оснаживање, да развију и ојачају капацитете за успостављање и јачање веза са грађанима. АСТ пројекат планира да кроз овај Позив подржи до 30 организација, од којих минимум 50% делује ван подручја територије Града Београда. Износ појединачне финансијске подршке је до 2.600.000,00 динара.
deadline Рок за пријаву је истекао
Share
САЗНАЈТЕ ВИШЕ