search-icon

АКТУЕЛНИ ПОЗИВИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ


АCТ пружа подршку појединачним организацијама грађанског друштва (ОГД) и мрежама ОГД кроз различите врсте грантова, који су прилагођени њиховим потребама. Фокус грантова је на јаснијем формулисању потреба грађана и развоју организација за ефикасније пружање услуга у локалној заједници. Ваши напори заслужују адекватну подршку. Пронађите отворене позиве који су у складу са утицајем који ваша организација жели да оствари и пријавите се!

grant

Грантови за јавно заговарање мрежа ОГД

Циљ овог позива је јачање капацитета мрежа ОГД за јавно заговарање на локалном и националном нивоу и за веће укључивање грађана/ки у процесе доношења одлука на локалном и националном нивоу.
deadline РОК ЗА ПРИЈАВУ: 07.10.2020.
Share
САЗНАЈ ВИШЕ
grant

Грантови за јачање локалних заједница

Овај Позив је намењен ОГД и неформалним групама које ће уз активну подршку и учешће грађана креирати иницијативе и акције усмерене на решавање неког проблема од јавног интереса у својим локалним заједницама.
deadline Рок за пријаву је истекао
Share
САЗНАЈ ВИШЕ
grant

Грантови за јавно заговарање на локалном нивоу

Kроз овај Позив АСТ пројекат подржава локалне иницијативе, залаже се за квалитетније пружање јавних услуга, успешно умрежавање и настоји да обезбеди даљи развој културе грађанског и политичког дијалога. Предвиђена су два позива за доделу грантова за јавно заговарање на локалном нивоу.
deadline Рок за пријаву је истекао
Share
САЗНАЈ ВИШЕ
grant

Институционални грантови

Овај Позив за Институционалне грантова пружа оргранизацијама грађанског друштва (ОГД) прилику да добију финансијску подршку за институционално оснаживање, да развију и ојачају капацитете за успостављање и јачање веза са грађанима. АСТ пројекат планира да кроз овај Позив подржи до 30 организација, од којих минимум 50% делује ван подручја територије Града Београда. Износ појединачне финансијске подршке је до 2.600.000,00 динара.
deadline Рок за пријаву је истекао
Share
САЗНАЈ ВИШЕ