search-icon

АКТУЕЛНИ ПОЗИВИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ


АCТ пружа подршку појединачним организацијама грађанског друштва (ОГД) и мрежама ОГД кроз различите врсте грантова, који су прилагођени њиховим потребама. Фокус грантова је на јаснијем формулисању потреба грађана и развоју организација за ефикасније пружање услуга у локалној заједници. Ваши напори заслужују адекватну подршку. Пронађите отворене позиве који су у складу са утицајем који ваша организација жели да оствари и пријавите се!

grant

Грантови за јачање локалних заједница

Овај Позив је намењен ОГД и неформалним групама које ће уз активну подршку и учешће грађана креирати иницијативе и акције усмерене на решавање неког проблема од јавног интереса у својим локалним заједницама.
deadline РОК ЗА ПРИЈАВУ: 20.07.2020.
Share
САЗНАЈ ВИШЕ
grant

Грантови за јавно заговарање на локалном нивоу

Kроз овај Позив АСТ пројекат подржава локалне иницијативе, залаже се за квалитетније пружање јавних услуга, успешно умрежавање и настоји да обезбеди даљи развој културе грађанског и политичког дијалога. Предвиђена су два позива за доделу грантова за јавно заговарање на локалном нивоу.
deadline РОК ЗА ПРИЈАВУ: 20.07.2020.
Share
САЗНАЈ ВИШЕ
grant

Институционални грантови

Овај Позив за Институционалне грантова пружа оргранизацијама грађанског друштва (ОГД) прилику да добију финансијску подршку за институционално оснаживање, да развију и ојачају капацитете за успостављање и јачање веза са грађанима. АСТ пројекат планира да кроз овај Позив подржи до 30 организација, од којих минимум 50% делује ван подручја територије Града Београда. Износ појединачне финансијске подршке је до 2.600.000,00 динара.
deadline Рок за пријаву је истекао
Share
САЗНАЈ ВИШЕ