search-icon

    АКТУЕЛНИ ПОЗИВИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

    АCТ пружа подршку појединачним организацијама грађанског друштва (ОГД) и мрежама ОГД кроз различите врсте грантова, који су прилагођени њиховим потребама. Фокус грантова је на јаснијем формулисању потреба грађана и развоју организација за ефикасније пружање услуга у локалној заједници. Ваши напори заслужују адекватну подршку. Пронађите отворене позиве који су у складу са утицајем који ваша организација жели да оствари и пријавите се!

    grant

    Јачање локалних заједница 2022.

    Рок за пријаву је истекао ИЗВЕШТАЈ
    grant

    АЦТ подршка заговарачким иницијативама за ублажавање последица KОВИД-19

    Рок за пријаву је истекао ИЗВЕШТАЈ
    grant

    Јавно заговарање мрежа 2022

    Рок за пријаву је истекао ИЗВЕШТАЈ
    grant

    Јавно заговарање на локалном нивоу 2021

    Снимак инфо сесије о позиву

    Рок за пријаву је истекао ИЗВЕШТАЈ
    grant
    Заједнички одговор ОГД и ЈЛС на последице изазване ЦОВИД-19

    Заједнички одговор ОГД и ЈЛС на последице изазване ЦОВИД-19

    РОК ЗА ПРИЈАВУ: 28.05.2021. ПРИЈАВИТЕ СЕ
    grant
    Грантови за партнерске иницијативе

    Грантови за партнерске иницијативе

    РОК ЗА ПРИЈАВУ: 28.05.2021. ПРИЈАВИТЕ СЕ
    grant
    Јачање локалних заједница

    Грантови за јачање локалних заједница

    Овај Позив је намењен ОГД и неформалним групама које ће уз активну подршку и учешће грађана креирати иницијативе и акције усмерене на решавање неког проблема од јавног интереса у својим локалним заједницама.

    Рок за пријаву је истекао ИЗВЕШТАЈ
    grant
    Иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва и јединица локалне самоуправе

    Грантови за иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва и јединица локалне самоуправе

    Овај позив је намењен организацијама грађанског друштва и јединицама локалне самоуправе које ће кроз заједничке иницијативе креирати иновативна решења и алате за веће учешће грађана у процесима доношења одлука и за унапређење пружања јавних услуга, те бољи мониторинг над радом органа локалних власти.

    Рок за пријаву је истекао ИЗВЕШТАЈ
    grant
    COVID-19 грантови

    Грантови за ургентну подршку за мониторинг рада институција, заговарање и информисање грађана у вези са пандемијом KОВИД-19

    Овај позив је намењен организацијама грађанског друштва, медијима и неформалним групама грађана који ће укључивати грађане у активности у вези са пандемијом KОВИД-19 кроз заговарачке активности, приступ информацијама и информисање грађана, као и праћење рада институција.

    Рок за пријаву је истекао ИЗВЕШТАЈ
    grant
    Јавно заговарање мреже ОГД

    Грантови за јавно заговарање мрежа ОГД

    Циљ овог позива је јачање капацитета мрежа ОГД за јавно заговарање на локалном и националном нивоу и за веће укључивање грађана/ки у процесе доношења одлука на локалном и националном нивоу.

    Рок за пријаву је истекао ИЗВЕШТАЈ
    grant
    Јавно заговарање на локалном нивоу

    Грантови за јавно заговарање на локалном нивоу

    Kроз овај Позив АСТ пројекат подржава локалне иницијативе, залаже се за квалитетније пружање јавних услуга, успешно умрежавање и настоји да обезбеди даљи развој културе грађанског и политичког дијалога. Предвиђена су два позива за доделу грантова за јавно заговарање на локалном нивоу.

    Рок за пријаву је истекао ИЗВЕШТАЈ
    grant
    Институционални грантови

    Институционални грантови

    Овај Позив за Институционалне грантова пружа оргранизацијама грађанског друштва (ОГД) прилику да добију финансијску подршку за институционално оснаживање, да развију и ојачају капацитете за успостављање и јачање веза са грађанима.АСТ пројекат планира да кроз овај Позив подржи до 30 организација, од којих минимум 50% делује ван подручја територије Града Београда. Износ појединачне финансијске подршке је до 2.600.000,00 динара.

    Рок за пријаву је истекао ИЗВЕШТАЈ