УПОЗНАЈ ACT ТИМ


ХЕЛВЕТАС ТИМ

team

СНЕЖАНА

МИШИЋ МИХАЈЛОВИЋ

Интернационална тим лидерка
team

Ивана

ЋИРКОВИЋ

Национална тим лидерка
team

ГОРАНА

РАДОВАНОВИЋ

Саветница на пројекту
ОГД мреже и јавно заговарање
team

МАРКО

Ракић

Саветник на пројекту
Управљање грантовима,
праћење и евалуација
team

ДРАГАНА

СЕРАФИМОВИЋ

Финансијска менаџерка
team

Маша

Бабић

Саветница за односе с јавношћу
team

ЈОВАНA

ДУБЉЕВИЋ

Саветница за финансије

Тим Грађанских иницијатива на АСТ пројекту


team

Нада

Ликар

АСТ пројектна асистенткиња
team

Јелена

Стевић

Изградња капацитета
и Институционални грантови
team

Дејана

Стевковски

АСТ QAS координаторка
team

Драгослава

Барзут

Координатор пројекта за заговарачке грантове
team

Катарина

Ђукић

Координатор пројекта за заговарачке грантове
team

Тијана

Илић

Асистент пројекта за заговарачке грантове

Партнери и сарадници


team

Стална конференција градова и општина

СКГО је основана 1953. године као удружење градова општина и градских општина у Србији. Када је реч о реформи и јачању локалне самоуправе, СКГО је прихваћена као незаобилазан партнер домаћим и међународним институцијама, а сама је постала важан чинилац у процесу децентрализације и реформе система локалне самоуправе. То је разлог сарадње са овом организацијом у оквиру компоненте АЦТ пројекта која је усмерена на јачање партнерстава између организација грађанског друштва и јединица локалне самоуправе. Наша сарадња предвиђа следеће: - Представници СКГО ће пренети АКТ пројекту искуства у вези са програмом подршке у предметним областима у делу методологије рада, преношења знања о кључним изазовима и добре праксе у раду са локалним самоуправама. - Представници СКГО ће учествовати на заједничким радионицама за оријентацију и усмеравање експерата који ће бити ангажовани у оквиру АКТ пројекта на пословима пружања техничке подршке локалним самоуправама

team

Траг Фондација

У двадесетогодишњем раду са организацијама грађанског друштва, грађанима и грађанкама, нудећи подршку у виду знања и средстава, подстичу и подржавају њихово активно укључивање у побољшање живота у Србији. У оквиру АКТ пројекта: - пружају подршку организацијама грађанског друштва за вођење дугорочних процеса унутрашњих промена у циљу усвајања и примене знања као своје редовне организационе праксе; - спроводе едукацију, јачање, умрежавање и информисања организација грађанског друштва у различитим областима; - омогућавају организацијама грађанског друштва да се развијају организационо, да експериментишу и мењају праксе и уводе значајније организационе промене које ће им помоћи да буду успешније у својој мисији; - подижу ниво квалитета рада успостављањем стандарда јавног интереса, интегритета, транспарентности у спровођењу функција и рада; као и подршке у самооцењивању и исказивању потреба и спремности за учешћем у процесима изградње капацитета с циљем преузимања одговорности за сопствени раст; - преносе специфичне вештине и знања, пре свега у заговарању, која ће служити за успешније спровођење планираних и одобрених акција и тиме постизање одређених циљева; - омогућавања међусобне размене и умрежавања као основе дугорочног учења и сарадње, као и примене међународних стандарда и добрих пракси.

team

Циви Каталист

Широм света, стотине хиљада непрофитних организација користи CRM платформе да лакше и ефикасније постигну своје циљеве. Циви Каталист је прва CRM платформа за непрофитне организације на српском језику и у потпуности је флексибилна и прилагодљива. Стога ову платформу користимо у оквиру AKT пројекта како бисмо нашим грантистима олакшали процесе аплицирања, комуникације и извештавања, а уједно представљали обрађене податке на нашој wеб презентацији и друштвеним мрежама.

ACT КОНЗОРЦИЈУМ


Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе су ступили у конзорцијум због великог поклапања у вредностима које обе организације заступају, међусобног допуњавања и заједничког разумевања да партнерство почива на поверењу. Будући да су обе организације из сектора грађанског друштва, циљеви пројекта су директно повезани са њиховим стратешким опредељењима.

helvetas logo

Helvetas Swiss Intercooperation је швајцарска невладина организација која броји преко 100.000 чланова. Она је активна у различитим политичким дебатама и у јавном заговарању у име својих чланова, а у сарадњи са другим швајцарским организацијама које имају сличне вредности.

civil logo

Грађанске иницијативе предводе бројне мреже ОГД (укључујући преко 70% локалних ОГД), које се баве проблемима грађанског друштва и заступају своје чланице у акцијама јавног заговарања. Грађанске иницијативе су основане како би пружале услуге другим организацијама грађанског друштва и данас представљају главни центар за изградњу капацитета ОГД у Србији. У протекле 22 године, Грађанске иницијативе су укључиле преко 5.000 организација у акције које су допрле до преко пола милиона људи.

Конзорцијум је заснован на чврстом партнерству у коме се изузетно поштују принципи једнакости, транспарентности, поверења, међусобног учења и изградње капацитета, као и јачање организација на локалном нивоу.

ПРИЈАВИ СЕ НА НАШ БИЛТЕН