ШТА РАДИМО

soc-diagram

ACT се бави изазовима грађанског активизма у Србији тако што:
Организацијама грађанског друштва (ОГД) пружа циљану подршку за њихов организациони развој и финансијску одрживост, као и за јачање односа са грађанима и капацитета за умрежавање. Оваква подршка омогућава ОГД да делотворно јавно заговарају и пружају грађанима квалитетне услуге, које одговарају њиховим потребама.

Формалним и неформалним мрежама организација пружа одговарајућу обуку и прилике да се окупе, дефинишу своје стратегије јавног заговарања и спроведу активности које укључују велики број грађана. Ово води већем утицају грађана на процесе доношење одлука и јавних политика.

Подржава сарадњу између ОГД и локалних самоуправа ради пружања бољих услуга грађанима.
Кроз ове напоре, ACT тежи да повећа поверење грађана у ОГД и локалне самоуправе. Циљ пројекта је и јачање веза између ОГД и грађана. Сви ови напори воде ка повећаном учешћу грађана у процесе доношења одлука и формулисање јавних политика и у крајњем исходу до активног грађанског друштва.

РАЗВОЈ И ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА

Програм обуке и менторског програма прилагођен појединачним потребама организација за развој и јачање унутрашњих организацијских и људских капацитета ОГД.

ТЕМЕ:

  • СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
  • ОСНИВАЊЕ И РАД СТРАТЕШКИХ УПРАВЉАЧКИХ СТРУКТУРА
  • УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА
  • СТРАТЕГИЈЕ ПРИКУПЉАЊА СРЕДСТАВА И ДИВЕРСИФИКАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
  • ДВОСМЕРНА КОМУНИКАЦИЈА СА ГРАЂАНИМА
  • ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАЈЕДНИЦА И КАМПАЊА
grants

Простори за размену

(састанци, догађаји, платформе) за интензивну размену мишљења и искустава, као и заједничке акције ОГД различитих експертиза и из различитих делова земље. Циљ је да се дефинишу заједнички интереси организација и покрену иницијативе јавног заговарања за добробит грађана.

grants

Стручна подршка

за одабрана партнерства између ОГД и локалних самоуправа (ЛС) како би се оснажили њихови капацитети за иновативне приступе укључивања грађана у процесе доношења одлука, као и за унапређење њихових услуга грађанима.

ЈАЧАЊЕ УПОРИШТА У ЗАЈЕДНИЦИ

Према подацима студије о стању грађанског сектора у Србији, свега 5%-6% популације (нешто више од 300.000 грађана) је укључено у активности грађанског сектора.
Многе анализе грађанског сектора у Србији показују да је потенцијал за развој упоришта у заједницама већи него што се очекивало. Грађани су ангажовани, али не на начин на који грађански сектор то очекује - ангажују се уколико су питања конкретна и представљена тако да делују ургентно и да имају потенцијал да буду решена.
У оквиру пројекта ACT, јачање упоришта у заједници је базирано на свакодневном животу и навикама грађана, а подршка је прилагођена њиховим потребама и очекивањима. Приступ пројекта је базиран на методологији Пирамиде ангажованости, чија полазна тачка су „посматрачи“, односно већина грађана која је свесна проблема, али се не укључује у њихово решавање.

soc-diagram

Како би укључили већи број грађана у своје активности, ОГД треба да изграде стратегију за напредовање грађана ка врху пирамиде, трансформишући посматраче у активне грађане.
Ова методологија пружа оквир за окупљање грађана око конректног проблема како би га заједно решавали. Да би створили оваква упоришта, ОГД и неформалне групе треба да се организују унутар заједница које имају развијен осећај припадности. Ова методологија се ослања на методе обука и развоја појединачних вештина људи како би организовали друге. Приступ јачања упоришта у заједницама уграђен је као кључни елемент у наше грант шеме и стратегије развоја капацитета.

Додељени грантови активном грађанском друштву

Погледај резултате пројекта

ПРИЈАВИ СЕ НА НАШ БИЛТЕН