НОВОСТИ

Швајцарска влада покреће нови пројекат АCТ за подршку организацијама грађанског друштва у Србији

Влада Швајцарске, кроз Швајцарску агенцију за развој и сарадњу (СДЦ), определила је средства у укупном износу од 5,3 милиона швајцарских франака за реализацију програма „Заједно за активно грађанско друштво – АCТ“. У наредне четири године око 100 организација грађанског друштва добиће подршку за боље повезивање са грађанима, за повећање грађанског активизма, за унапређење сарадње са локалним самоуправа ради побољшања јавних услуга, за веће умрежавање и ефиксаније деловање организација грађанског друштва и др.

Позивамо вас да присуствујете представљању пројекта АCТ 17. децембра 2019. године

од 10:30 – 15:00 часова у Kући активизма (Добрачина 55, Београд).

Циљ пројекта АCТ је активно грађанско друштво, у коме грађани више учествују у процесима доношења одлука, нарочито на локалном нивоу.

АCТ има три компоненте кроз које ће пружити подршку цивилном друштву, при чему ће фокус бити на организацијама на локалном нивоу. Подршка ће се пружати кроз различите шеме грантова и развој капацитета организација са фокусом на:

  1. изградњу и јачање веза ОГД са грађанима, јачање капацитета ОГД за јавно заговарање и боље формулисање потреба грађана и јачање капацитета за пружање услуга у локалној заједници; 
  2. размену знања и искустава ОГД, као и успостављање сарадње, кроз различите мреже ОГД у циљу повећања утицаја у процесу доношења одлука за добробит грађана;
  3. сарадњу ОГД и локалних самоуправа у циљу пружања бољих услуга грађанима.

АCТ ће током наредне године одржати инфо дане широм Србије на којима ће детаљно представити будуће активности пројекта и програм доделе грантова.

Програм „За активно грађанско друштво заједно – АCТ“ заједнички спроводе швајцарска организација Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе из Београда.