НОВОСТИ

Kоја врсте подршке је потребна мрежама ОГД у Србији?

Осим финансијске, мрежама организација грађанског друштва у Србији потребна је подршка за бољу координацију радом, стратешко планирање, само-евалуацију и кризни менаџмент.

Ово је један од главних закључака Kонсултација са мрежама ОГД које су 19. фебруара организовали пројекат АCТ и Ресурсни центар за ОЦД. Циљ је био окупити представнике мрежа како бисмо чули више о њиховим успесима, изазовима и потребама за  ефикаснији рад мрежа, координацију рада мрежа, начинима комуникације са грађанима, како би грантови у оквиру АCТ-а и програм Ресурс центра за подршку мрежама били што делотворнији.

Поред консултација, АCТ и Ресурс центар ће спровести деск анализу, анкету и интервјуе са представницима мрежа ОГД, а сви резултати ће бити објављени у публикацији, која ће служити као основа за будуће програме подршке мрежама.

Планирана подршка мрежама ОГД у току 2020. године

У септембру 2020. године, АCТ ће расписати први позив за достављање предлога пројеката за јавно заговарање мрежа ОГД и јачање њихових капацитета. Предвиђено је да пројекти трају 18 месеци, а износ гранта ће бити до 25.000 evra. Укупно ће бити додељено 20 грантова.

Ресурс центар Грађанских иницијатива ће током 2020. године организовати бројне информативне сесије и тренинге за представнике мрежа ОГД, у циљу јачања капацитета мрежа за њихов развој и заговарачке активности.