ACT У МЕДИЈИМА

Жуко у амбициозном двогодишњем пројекту

Кроз институционалну подршку током наредне две године, ЖУКО (Женско удружење колубарског округа)
ће порасти за шест нових пословница и утицати да жене у тим општинама препознају основне проблеме и
пронађу начине решавања тих проблема.
“Загревамо се за узбудљиви рад са женама у наредних 24 месеца”, најављују из ЖУКО -а.
Женско удружење колубарског округа представило је медијима активности на којима ће радити наредне две
године.
Активности ЖУКО-а подељене су у више фаза, а крајњи циљ је да по истеку две године, у најмање 3 од 7
општина у којима ЖУКО функционише, буду донесени Локални акциони планови за родну равноправност.
Локални акциони планови помажу да се реално сагледају потребе становника и становница локалних
самоуправа, да се прикупе подаци и да на основу тих података општине имају јасну слику који су то кораци
који су неопходни ка постизању родне равноправности.
Женско удружење колубарског округа покренуло је иницијативу за доношење локалних акционих планова за
родну равноправност у пет општина Колубарског округа чији циљ је да сви грађани буду равноправни.
Скупштине општина Мионица недавно и Љиг управо данас усвојиле су Европску повељу о родној
равноправности на локалном нивоу и тиме постале прве општине на територији Колубарског округа, која су
потписнице овог важног документа.
Пројектом је планирано одржавање различитих активности попут семинара, обука и радионица чији је циљ
информисање жена о значају политичког удруживања жена и учестовања у доношењу одлука на локалном
нивоу.
Један од резултата активности ће бити и стварање јаке групе жена у свих седам општина, које ће у
будућности утицати на креирање позитивних промена у друштву.
Овај пројекат је добио подршку пројекта Владе Швајцарске “Заједно за активно грађанско
друштво – АЦТ”, који спроводе Хелветас Сwисс Интерцооператион и Грађанске иницијативе.
Наиме, Женско удружење колубарског округа је једна од 30 организација са територије Србије којој је
одобрен институционални грант на две године од стране АЦТ-а, а из средстава Владе Швајцарске. На позив
АЦТ-а се пријавило преко 200 организација. Институционални грантови су намењени функционисању удружења
и покривају главне текуће трошкове, плате запослених, као и трошкове неких од активности које ће бити
спровођене у наредне две године. На позив АЦТ-а удружења су достављала своје стратешке планове и сву
осталу документацију удружења у претходне 3 године (финансијске извештаје, интерну документацију
удружења и остало), па је на основу тога доношена одлука чији рад ће се подржати. ЖУКО ће уз помоћ тог
институционалног гранта у наредна 24 месеца основати 6 пословница у 6 општина и бавити се друштвеним
организовањем и политичком партиципацијом жена.
“До сада смо углавном финансирани пројектно на годину дана и то је стварало притисак код запослених да
неће моћи да обезбеде одрживост рада након истека тих пројеката. Ова двогодишња подршка ће свакако
обезбедити удружењу да спокојније ради на остварењу својих циљева у наредном периоду,” подсетила је
председница ЖУКО Јелена Ружић.