УСПЕШНЕ ПРИЧЕ

Активизам на делу – Еколошки устанак

Током викенда одржан је грађански протест у Београду поводом драматичне еколошке ситуације у Србији, уз подршку личности из јавног живота, а коме је присуствовало 10.000 људи. Протест су организовале уједињене еколошке организације међу којима су и АЦТ грантисти. Организација Полекол, институционално подржана у оквиру АЦТ-а, радила је на усаглашавању захтева свих 45 организација пре протеста како би их објединила у једном целовитом документу у тринаест тачака које су упућене Влади Републике Србије.

Овим поводом разговарали смо са Ивом Марковић представницом удружења Полекол, и питали је да прокоментарише резултате овог протеста и њихових активности по питању артикулације захтева. Она је рекла: „Много је организација широм Србије које се баве заштитом животне средине, скоро онолико колико има и проблема. Ми већ дуже време размишљамо како можемо да помогнемо да се глас свих нас малих чује јаче, што је могуће само ако смо у хору. Процес усклађивања захтева није био лак, али јесте неопходан – не само због снаге и легитимитета који онда носи, већ и због бољег квалитета документа. Нико од нас појединачно не поседује знање и искуство које поседујемо заједно.“

Као резултат ове активности, еколошке организације направиле су јединствен документ у коме су изнеле 13 захтева или 13 поглавља у вези са кључним еколошким питањима, који су у опширном документу елаборирани детаљније:

 1. Поштовање Устава и постојећих закона у области заштите животне средине!
 2. Усклађивање прописа са највишим стандардима заштите животне средине!
 3. Учешће грађанки и грађана у питањима о животној средини!
 4. Информисање и образовање о заштити животне средине на свим нивоима!
 5. Заштиту природе!
 6. Заштиту свих шума, обуставу сече у заштићеним подручјима и пошумљавање!
 7. Обуставу изградње и ревизију штетних пројеката МХЕ!
 8. Очување водних добара!
 9. Здраве урбане средине!
 10. Одговорно управљање отпадом!
 11. Да дишемо чист ваздух!
 12. Енергију добру за све!
 13. Свеобухватни одрживи развој!