УСПЕШНЕ ПРИЧЕ

Успешно реализован еколошки пројекат на Власини

Током реализације пројекта Чувари Власине су обезбедили правилно и сигурно складиштење и чување отпада од временских услова и животиња, до одвоза до депоније. Наиме, они су омогућили лакше одлагање отпада и приступ месту за отпад. Такође су едуковали локалну заједницу о важности очувања животне средине и створили су нове навике заједнице. Погледајте видео.