ACT У МЕДИЈИМА

Од пасивних посматрача до активних грађана

Горана Радовановић за Глас Подриња: Циљ који желимо да постигнемо кроз ACT је да грађани узму веће учешће у оним одлукама које се непосредно тичу квалитета њихових живота. Визија на којој је ACT утемељен је активно цивилно друштво које има капацитет и снагу да заступа интересе грађана и да је у стању да утиче на доношење одлука, посебно на локалном нивоу.