ACT У МЕДИЈИМА

О јавном заговарању и грађанском активизму

Шта је јавно заговарање? Kако грађански активизам унапређује друштво? Kако изгледа подршка грађанима од стране цивилног друштва? Kаква је улога грађанских удружења, неформалних иницијатива и мрежа организација цивилног друштва? Шта је пројекат ACT и који су његови циљеви? У емисији “Градске приче” на ТВ Зона Плус гостовала је Горана Радовановић, националне тим лидерка ACT пројекта и Ана Саћиповић, директорка удружења ОСВИТ које је подржано у оквиру ACT пројекта.

Градске приче, Ниш, ТВ Зона Плус, 14. јули 2021.