ACT У МЕДИЈИМА

Јенс Енгели: Потребно је време да грађани постану активни кокреатори промена

За активно учешће грађана у процесу доношења одлука потребан је простор, а он се обезбеђује повезаним системима и процесима. За то је потребан отворен јавни сектор који је вољан да сарађује са грађанима и одговара на њихове потребе. У таквом окружењу грађани постају вољни и отворени за свој допринос друштву и преузимање активне улоге у њему.

Нови магазин, 19. јули 2021.