ACT У МЕДИЈИМА

Партнерске иницијативе у Kњажевцу

Једна од 4 локалне самоуправе у којима је пројекат у оквиру грант шеме Партнерске иницијативе започет пре неколико месеци је и општина Kњажевац. О томе прочитајте на локалном медиском порталу Вести Kњажевац.

Kњажевац у ACT пројекту: Дигитално партнерство – општина и млади