УСПЕШНЕ ПРИЧЕ

Институционални грант је сигурност за организацију

Удружење грађана ПОЛЕКОЛ из Београда добитник је институционалног гранта у оквиру АЦТ пројекта.  Институционални грантови креирани су са циљем да се одабраним организацијама грађанског друштва пружи двогодишња стратешка подршка за развој саме органзације у области у којој спроводи своје кључне активности.

Полекол је организација која се превасходно бави питањем водног блага Србије, очувањем водних токова, заштити питке и здраве воде. Полекол се залаже за заштиту права на здраву и питку воду, као и мобилизацију грађана у локалним заједницама да се интензивно укључе у процесе израде јавних политка и доношење одлуга у области заштите водних ресурса.

Институцинални грант АЦТ-а помогао је удружењу ПОЛЕКОЛ да унапреди свој рад, његову структуру и организацију, да изради стратешка документа и фокусира се на јачање организације.

О институционалном гранту разговарали смо са тимом ПОЛЕКОЛА.

Право на воду – ПОЛЕКОЛ