УСПЕШНЕ ПРИЧЕ

Уродњавање јавних политика

Ужички центар за људска права и демократију добитник је гранта у оквиру првог позива грант шеме “Јавно заговарање на локалном нивоу”. Пројекат под називом „Родно одговорна локална заједница“ који је спроведен на територији града Ужица, трајао је годину дана и имао је за циљ оснивање Тима за родно одговорно буџетирање од пет чланова. Целокупан заговарачки и консултативни процес водио је тим Ужичког центра и циљ пројекта је остварен.

О томе како је текао пројекат, шта су научене лекције и због чега је уроднавање јавних политика важно за унапређење живота грађана погледајте у видео прилогу.

Родно одговорна локална заједница