ACT У МЕДИЈИМА

Портал Златибор извештава о активностима удружења Инклузија особа са инвалидитетом

Протал Златибор јавља да су „волонтери удружења Инклузија особа са инвалидитетом Златибор анализирали приступачност угоститељских објеката за смештај и исхрану туристичких агенција на Златибору“ што је резулитрало израдом Опште методологије за процену приступачности угоститељских објеката.

Ово удружење добило је подршку у оквиру грант шеме „Иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва и јединица локалне самоуправе“. Пројекат „Приступачан Златибор за све“ спроводи се у партнерству са општином Чајетина.