ACT У МЕДИЈИМА

ППНС и Kрагујевац онлине јављају о активностима ЕKОМАР-а

рагујевачки портал Први први на скали као и Kрагујевац онлине обавештавају јавност града Kрагујевца да је удружење ЕKОМАР органиизовало састанке са представницима месних заједница Kрагујевца како би се кроз заједничке консултације детектовали еколошки проблеми града. Састанак је организован у оквиру пројекта Зелена перспектива града Kрагујевца, за који је ЕKОМАР добио АЦТ грант.

http://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/ekomar-ekoloski-problemi-mesnih-zajednica-kragujevca.html

https://www.kragujevaconline.rs/component/content/article/128-zdrava-sumadija/17528-ekomar-saoptenje-sastanak-sa-predstavnicima-mesnih-zajednica

“Током састанка, представници месних заједница говорили су о најважнијим еколошким проблемима својих заједница и на основу њихових одговора може се закључити да централне градске делове највише погађају проблем буке, загађења ваздуха, непланске градње и загушења саобраћаја. Представници месне заједнице Центар и месне заједнице Ердоглија истакли су и проблем непостојања зелених површина у ужем центру града. Представници ових месних заједница такође истичу проблем паса луталица и несавсених власника паса. Такође, истичу и недовољан број контејнера предвиђених за рециклажу папирног и ПЕТ отпада као и електронског отпада (батерије). Сличне проблеме изнео је и представник месне заједнице Пивара, који је истакао и проблем Енергетике и пепелишта али и указао на недовољно одржавање корита реке Лепенице и проблем кишне канализације у овом делу града.” – део саопштења удружења ЕKОМАР