ACT У МЕДИЈИМА

Грантисти АЦТ-а интензивно раде на промоцији здравог и одрживог превоза

Неформална група Бициклистичка унија Србије и борско удружење грађана Сигурне стазе континуирано раде на промоцији и унапређењу бициклистичког превоза у Србији. У оквиру АЦТ пројекта то спроводе кроз два пројекта, Kа зеленом саобраћају који спроводи Унија и кроз Kрећи се одрживо – Бор на два точка, који спроводе Сигурне стазе.

https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/biciklisti-osnivaju-biciklisti%C4%8Dku-uniju-srbije