УСПЕШНЕ ПРИЧЕ

Институционални грант као генератор нових снага искусне организације

ФОРЦА из Пожеге је организација грађанског друштва са двадесет година искуства рада у заједници али сада се, по речима Мирослава Тамбурића, по први пут после толико времена, пројеката, иницијатива и постигнутих резултата појавио један грант који је пружио могућност организацији да се позабави сама собом. Захваљујући АЦТ институционалном гранту ФОРЦА је израдила стратешки план развоја, утростручила број запослених и значајно подигла њихове капацитете. Отворене су и неке нове области рада којима ће се ФОРЦА посветити у наредном периоду.