УСПЕШНЕ ПРИЧЕ

Подршка континуираном раду ћићевачког Окулара

Са Миланом Пауновићем смо разговарали о кључним резултатима институционалне подршке организацији Окулар која делује у Ћићевцу. Поред израде Стратешког плана и Kомуникационе стратегије, АЦТ грант омогућио је овој организацији да се додатно усмери на своја поља деловања, као и да припреми услове за покретање свог медија.