ACT У МЕДИЈИМА

Портал Решетка о пројекту Медија&Реформ Центра из Ниша

Пројекат „Јавне расправе за јавне послове и добре одлуке – градимо Отворену управу кроз изградњу поверења и учешће грађана“ који спроводи Медиа&Реформ Центар Ниш имплементриа се у партнерству са градском општином Палилула у Нишу. Пројекат је добио подршку у оквиру грант шеме Иновативне парнтерске иницијативе, која пружа подршку заједничким пројектима цивилног друштва и локалне самоуправе. Циљ пројекта је инстиционализација јавне расправе и грађанска партиципација у процесу доношења одлука на локалном нивоу. Пројекат је креирао правни оквир за јавне расправе и додатне документе важне за овај процес, као и програм јавних расправа на локалном нивоу. О резултатима пројекта пише лесковачка Решетка.