ACT У МЕДИЈИМА

РТВ Kрагујевац информише о активностима ЈАЗАС-а у оквиру АЦТ гранта за мреже ОГД

У Kрагујевцу је у оквиру пројекта Млади за активне савете организована симулација рада савета за младе. Симулацију је организовало удружење ЈАЗАС Kрагујевац које је, као део мреже организација, подржано кроз грант шему Јавно заговарање мрежа. Носилац пројекта у мрежи је Kровна организација младих Србије (KОМС).