ACT У МЕДИЈИМА

Сигурне стазе у Данасу

Игор Велић: Kао удружење би волели да радимо и да учествујемо у креирању платформи и за друге градове и општине у Србији,са идејом да подстичемо доношење паметних одлука у развоју одрживих градова који су приступачни, са добрим системом јавног превоза, бициклистичком и пешачком инфраструктуром и са великим бројем зелених површина

https://www.danas.rs/vesti/drustvo/igor-velic-iz-borskih-sigurnih-staza-uvesti-saobracajno-vaspitanje-i-obrazovanje-kao-nastavni-predmet-u-skole/