УСПЕШНЕ ПРИЧЕ

Дечји бракови су проблем читавог друштва

Женска ромска мрежа Србије окупљена око пројекта Дечји брак није ромска традиција успела је да подигне видљивост ове девијантне друштвене појаве која је присутна у Републици Србији и да јасно искомуницира да је у питању општедруштвени проблем. У напору да кроз пројектне активности утиче на укорењене стереотипе да су рани, дечји бракови искључиво пракса у ромским заједницама, Женска ромска мрежа Србије је обавила бројне консултације, разговоре, радионице и активности јавног заговарања пред доносиоцима одлука.